Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Kolejny odcinek poświęcony Ludowemu Wojsku Polskiemu, a w szczególności kreacjom propagandowym peerelowskiej telewizji pokazującym aktywność WP m.in. na niwie kultury, gospodarki rolnej, zaopatrzenia rynku.