Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Odcinek poświęcony degradacji środowiska naturalnego. Przez cały okres PRL postępowało zatrucie wód powierzchniowych. Pod koniec lat osiemdziesiątych skala zjawiska przekroczyła granice katastrofy ekologicznej.