Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Tym razem przyglądamy się tematyce związanej z Ludowym Wojskiem Polskim. Jak była prezentowana w Dzienniku Telewizyjnym w latach osiemdziesiątych? Przypomniana i skomentowana zostaje sowiecka geneza Ludowego Wojska Polskiego i narzucone mu reguły braterstwa broni z Armią Czerwoną, włącznie z – obowiązującą w latach 1952 - 1988 – rotą peerelowskiej przysięgi wojskowej. Wspominamy również o prezentowaniu przez Dziennik Telewizyjny kwestii przymusowego poboru do służby zasadniczej oraz przechodzenia do rezerwy.