Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Jest to jeden z dwóch odcinków tego cyklu poświęconych sposobowi przedstawiania przez telewizję w PRL, a zwłaszcza przez Dziennik Telewizyjny, wydarzeń i problemów dotyczących Nowej Huty i Huty im. Lenina. Odcinek pierwszy eksponuje propagandową rolę relacji polsko-sowieckich, a zwłaszcza patronatu W. I. Lenina nad kombinatem metalurgicznym w Nowej Hucie oraz polityczne znaczenie i konsekwencje umieszczenia pomnika Lenina w centralnym miejscu tej dzielnicy Krakowa.