Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

W odcinku 4 sprawdzamy, jaką rolę rolnictwo odgrywało w polityce propagandowej władzy, nazywanej ludową. Tematyka rolnicza i wiejska zajmowała w Dzienniku Telewizyjnym sporo miejsca. Władzę interesowały jednak przeważnie rozmiary produkcji rolnej&hel