Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Korzystając z archiwaliów Dziennika Telewizyjnego zgłębiamy w programie zagadnienie szeroko rozumianego czynu społecznego. W nowomowie okresu PRL, był to termin semantycznie elastyczny, czyli w realiach socjalizmu mógł oznaczać ró