Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Niska wydajność pracy w socjalistycznych zakładach była nieusuwalnym problemem. W ostatniej dekadzie istnienia PRL-u zjawisko uległo pogłębieniu na skutek kumulacji niekorzystnych czynników, zarówno po stronie zdezorganizowanego pracoda