Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Jak w DTV przedstawiano działające w PRL lat 80. XX wieku organizacje studenckie: ZSP i NZS, ich stosunek do władzy komunistycznej oraz sposób traktowania ich przez tę władzę?