Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Odcinek skupia się na postaci i metodach propagandowych Jerzego Urbana, nie tylko rzecznika trzech kolejnych gabinetów rządowych reżimu Jaruzelskiego, ale faktycznego ministra propagandy, człowieka tyleż wybitnie inteligentnego, co cynicznego i butnego. Uczestniczył m.in. w matactwach władzy komunistycznej w sprawie śmiertelnego pobicie Grzegorza Przemyka.