Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Osobliwości i patologie w dziedzinie wydawania oraz dystrybucji książek oraz prasy. Związane były z deficytem papieru oraz innymi ułomnościami gospodarki realnego socjalizmu i polityki wydawniczej władz komunistycznych. Ofiarą ograniczania przydział&