Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

W okresie PRL młodzież należało zorganizować, reaktywowano więc Związek Harcerstwa Polskiego. W 1984 roku harcerzom, zgodnie z zaleceniami władz, przyświecała idea pokoju na świecie. Polska młodzież miała dowiedzieć się, co może zrobić, by pokó