Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Tematyka odcinka 13 obejmuje kondycję polskiego handlu detalicznego i stanu zaopatrzenia go w artykuły przemysłowe w latach 80 oraz występujące w tej dziedzinie kurioza właściwe ustrojowi PRL.