Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Program publicystyczno-satyryczny popularyzujący wiedzę historyczną na temat PRL, zwłaszcza w latach osiemdziesiątych. Krzewi u widzów pozbawiony nostalgii, trzeźwy, krytyczny stosunek do rozmaitych aspektów życia w realnym socjalizmie pod sowieckim nadzorem. Gospodarze programu zapowiadają i komentują materiały pochodzące z archiwum DTV oraz innych programów informacyjnych i publicystycznych, głównie – choć nie tylko – z lat 80. Materiały są dobierane według klucza tematycznego w taki sposób, by każdy odcinek opowiadał o jakimś jasno zdefiniowanym aspekcie rzeczywistości PRL.