Niecała nieprawda czyli PRL w DTV

Program publicystyczno-satyryczny popularyzujący wiedzę historyczną na temat PRL, zwłaszcza w latach osiemdziesiątych. Krzewi u widzów pozbawiony nostalgii, trzeźwy, krytyczny stosunek do rozmaitych aspektów życia w realnym socjalizmie