Niebo złote ci otworzę

Spektakl Natalii Korynckiej-Gruz, która sięgnęła po twórczość legendy Powstania Warszawskiego. Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest w powszechnej świadomości przede wszystkim symbolem i śladem „czasu zagłady”. Okupacyj