Natura rzeczy

W pierwszym odcinku rozmowa o bioróżnorodności – dlaczego jest ważna i jak ją chronić? Przekonamy się również czy znamy bogactwo polskiej fauny i flory. Zobaczymy felieton z Fokarium na Helu. Foki w ekosystemie Bałtyku to ambasado