Natura rzeczy

W pierwszym odcinku rozmowa o bioróżnorodności – dlaczego jest ważna i jak ją chronić? Przekonamy się również czy znamy bogactwo polskiej fauny i flory. Zobaczymy felieton z Fokarium na Helu. Foki w ekosystemie Bałtyku to ambasadorowie Morza Bałtyckiego, chroniąc ten gatunek, chronimy wszystkie inne elementy morza. Takie działania i ich efekty są budujące. Jednak czy wszystkie gatunki są potrzebne? Co na przykład z roślinami inwazyjnymi, takimi jak Barszcz Sosnowskiego, który nie tylko rozprzestrzenia się w sposób niekontrolowany, to jeszcze jest sprawcą tragicznych w skutkach poparzeń. W felietonie z Akwarium Gdyńskiego pokażemy piranie. Okazuje się, że tylko dwa spośród szesnastu gatunków tych ryb stanowi zagrożenie dla człowieka. Pamiętajmy więc, że różnorodność biologiczna ma ogromne znaczenie, współzależymy od istnienia różnych zwierząt i roślin, z których każda ma do spełnienia indywidualną rolę. Naszą rolą niech będzie - chronić, nie szkodzić.