Nagrody Nobla

Nagrody w dziedzinie Fizjologii lub Medycyny przyznaje Komitet Noblowski w Instytucie Karolińska. Zapis pełnej transmisji ze Sztokholmu oraz komentarze ekspertów specjalizujących się w tej dziedzinie naukowej.