Nabożeństwa

W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych w bazylice archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi odbyło się modlitewne spotkanie Noc Świętych „(Nie)codzienna świętość. Światło z Markowej”. Uwielbienie przygotowało duszpasterstwo m