Nabożeństwa

Obecnie w Kościele przeżywamy okres wielkanocny, który podkreśla najważniejszą prawdę naszej wiary, że Jezus żyje wśród nas. To On jest Panem życia i śmierci. I życie człowieka w całym swoim wymiarze ma sens. Jest bowiem życie wieczne z