Na plebanii

W programie będziemy chcieli pokazać to życie toczące się na plebanii i wokół plebanii, w wybranych miejscach Polski.