Na kłopoty... ABC

Dziś dowiemy się, co robić, gdy dzieci zażarcie ze sobą rywalizują i czy warto wkraczać w konflikt między rodzeństwem. Porozmawiamy także o niebezpiecznych zabawach i zabawkach i o tym, jak zminimalizować ryzyko z nimi związane.