Myśli na ten czas

– Wielki Post w tradycji chrześcijańskiej jest czasem, w którym mówimy o ascezie. Asceza oznacza wyrzeczenie się wszystkiego, co samo w sobie jest dobre, ale z jakiegoś powodu podejmujemy decyzję, by z tego nie korzystać. Paradoks