Myśli na ten czas

– Wszystkie jego wielkie powieści dotyczą problematyki chrześcijańskiej, a właściwie mówiąc wprost tajemnicy człowieka, rozpatrywanej w tajemnicy chrześcijaństwa. Jest to ktoś kto właściwie przeciwstawia się całej tej humanistycznej trad