Myśli na ten czas

– Co właściwie znaczy marność świata, w którym przecież żyjemy? Mamy swoje cele, swoje zachwyty, smutki. Nie przypomina to uczucie tego co dzisiaj nazywamy depresją, melancholią czy jakimś skrajnym pesymizmem. Chodzi o to, że świat jest