Myśli na ten czas

– Kim może być człowiek, kim może stać się człowiek, zarówno w tym negatywnym znaczeniu tego słowa – wręcz przestępcą – i do czego może dojść człowiek, jeśli się nawróci, czyli odnajdzie w życiu sens. Ale według Dostoj