Myśli na ten czas

– Niezależnie od czasów, miłość do bliźniego jest czymś abstrakcyjnym. Zawsze miłość do siebie samego, u większości ludzi przysłania miłość do bliźniego. Co oznacza ta ostatnia? Ilu ludzi możemy kochać tak naprawdę? Ilu możemy mieć przyj