Myśli na ten czas

– Chrześcijaństwo jest religią radości z wielu przyczyn. Patrzymy na świat stworzony przez Pana Boga. Pismo Święte już na samym początku mówi nam, że Bóg ucieszył się, gdy go stworzył. Cieszymy się życiem, wiosną, światłem. Życie ma sens. Jest czymś dobrym. Czasami jesteśmy w sytuacjach, w których nie mamy odpowiedzi. Wtedy trzeba zaufać Bogu – mówi ks. Stefan Moszoro - Dąbrowski.