Myśli na ten czas

– Co można zrobić o Wielkim Poście? Zrobić film o człowieku, który grzeszy, upada i który powstaje – mówi ks. Andrzej Luter. Chodzi o filmy, które „przedstawiałyby człowieka w całym jego w całym jego dram