Myśli na ten czas

– Nastaje radość pełna niedowierzania i wątpliwości. Umierał Jezus z Nazaretu, zmartwychwstawał Chrystus wiary, czyli Mesjasz. To jest nasza wielka radość, że ta śmierć, która stała się w Wielki Piątek nie była nadaremna. Ona unicestwiła