Myśli na ten czas

– Krzyż jest kwestią antynomiczną. Poprzez krzyż widzimy granice tego co wielkie i granice tego co małe. I to wszystko styka się w nas samych, ponieważ to wszystko jest elementem naszego życia. Krzyż jest sytuacją szczególnego cierpienia