Myśli na ten czas

– Jerzy Duda-Gracz jest nazywany wnikliwym satyrykiem. W swoich pracach starał się przedstawić i napiętnować wady polskiego społeczeństwa XX wieku – butę, pychę, próżniactwo, nienawiść, kłótnie swary – mówi pisa