Myśli na ten czas

– Nic tak bardzo nie wiąże się z Wielkanocą jak muzyka pasyjna. Pasja wg św. Mateusza Bacha wykonywana jest tradycyjnie w Wielki Czwartek. ponieważ zawiera sekwencję ostatniej wieczerzy. (…) Totalność dzieła Bacha uzmysławia nam, że tak przedstawiony dramat jest właściwie strukturą ludzkiego rozumienia. Uczymy się rozumieć to, co zaszło wówczas i to, co zachodzi w naszych sercach – powiedział prof. Robert Piłat.