Myśli na ten czas

– Nic tak bardzo nie wiąże się z Wielkanocą jak muzyka pasyjna. Pasja wg św. Mateusza Bacha wykonywana jest tradycyjnie w Wielki Czwartek. ponieważ zawiera sekwencję ostatniej wieczerzy. (…) Totalność dzieła Bacha uzmysławia nam, że tak