Myśli na ten czas

– Chrześcijaństwo mówi, że są trzy podstawowe cnoty, czyli takie sprawności dla każdego człowieka do osiągania, tj. wiara, nadzieja i miłość – mówi ks. Henryk Paprocki. – Święty Paweł mówi, że z nich wszystkich