Myśli na ten czas

Ks. Henryk Paprocki pokazuje przykłady pojęcia wolności w twórczości Fiodora Dostojewskiego.