Myśli na ten czas

– Człowiek obcuje z pięknem. Człowiek obcuje z opisem tego co nie było piękne, czyli z cierpieniem, z dramatem, z lękiem, z bólem, z krwią i ze śmiercią. Obcuje w sposób piękny. Ta straszna wieść o śmierci Jezusa przekazywana jest