Myśli na ten czas

– Czasami myślimy, że Tomasz był po prostu uczniem Arystotelesa, że – jak się mówi – zwyczajnie ochrzcił jego myśl. Ale to niezbyt precyzyjne. Tomasz miał szersze perspektywy – mówi filozof Paweł Milcarek.