Myśli na ten czas

Rozważania o wierze, kulturze i sztuce, które prezentują zarówno osoby duchowne wyznania rzymskokatolickiego, protestanckiego i prawosławnego, jak i świeckie. To filozoficzne i kulturoznawcze spojrzenia w kontekście Wielkiego Postu na słowa oraz dzieła wybitnych postaci religii i kultury, na wielkie malarstwo, muzykę i kino czy słynnych bohaterów literackich, na emocje i uczucia, jak radość czy miłość oraz postawy wobec pracy, nauki, odpowiedzialności i pokory. Wobec panującego obecnie w Polsce i na świecie poczucia niepokoju, strachu i niepewności jutra, autorzy przedświątecznych rozważań przekazują słowa pokrzepiające i skłaniające do głębszej refleksji.

Wśród zaproszonych do udziału w cyklu znaleźli się historyk i historyk sztuki ks. bp prof. dr hab. Michał Janocha, Prowincjał Dominikanów o. Paweł Kozacki, proboszcz parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie ks. Michał Jabłoński, teolog i duchowny prawosławny ks. Henryk Paprocki, krajowy duszpasterz środowisk twórczych i wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów ks. Grzegorz Michalczyk, dr teologii ekumenicznej ks. Andrzej Luter, kierownik duchowy Opus Dei w Polsce ks. dr Stefan Moszoro-Dąbrowski, filozof prof. dr hab. Robert Piłat, członek Instytutu Tomistycznego dominikanin o. Krzysztof Ośko, redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas” dr Paweł Milcarek, członek Instytutu Tomistycznego o. dr Maciej Roszkowski, redaktor w wydawnictwie i kwartalniku „Więź” Ewa Kiedio oraz doktoranci Wydziału „Artes Liberales” UW Witalij Michalczuk i Łukasz Hajduczenia.