Myśli na ten czas

Rozważania o wierze, kulturze i sztuce, które prezentują zarówno osoby duchowne wyznania rzymskokatolickiego, protestanckiego i prawosławnego, jak i świeckie. To filozoficzne i kulturoznawcze spojrzenia w kontekście Wielkiego Postu na s