My Wy Oni

Przybliżamy dwa domy dla dzieci intelektualnie i często fizycznie upośledzonych, które są prowadzone przez siostry zakonne. Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach prowadzony przez siostry Dominikanki przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ni