My Wy Oni

Trafiają tu osoby, które miały wypadek komunikacyjny, utraciły kogoś bliskiego w wypadku lub te, które spowodowały wypadek, ulegają traumie. Ks. Zbigniew Szostak – kustosz sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny – ponownie organizuje darmowe warsztaty terapeutyczne dla osób z całej Polski, które uległy traumie powypadkowej. Prowadzi je specjalnie przeszkolony ksiądz i psycholog.