My Wy Oni

Czy potrafimy już ocenić nowego papieża Franciszka? Jakie pytania chcieliby zadać mu wierni? Czy są jakieś podobieństwa w sposobie bycia i w działaniach papieży Franciszka i Jana Pawła II? Czy Ojciec Święty powinien nadal wchodzić w tłum ludzi, space