My Wy Oni

Czy dzisiejsza młodzież zadaje sobie pytanie o istnienie Boga? I kto im o Nim opowiada, zaszczepia wiarę? W programie poznajemy ludzi, których drogi były kręte, ale teraz nie mają żadnych wątpliwości.