My Wy Oni

Czy ktoś żyjący w XV wieku może być dziś wzorem dla innych? Benedykt XVI wyniósł kilka dni temu na ołtarze nowego polskiego świętego. Urodził się, żył, pracował i zmarł w jednej parafii na krakowskim Kazimierzu. Tu doszedł do świętości. Od stu