My Wy Oni

Czy stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele katolickim jest równoznaczne z "rozwodem kościelnym"? Okazuje się, że nie. Choć wielu tak to traktuje. Sąd kościelny może orzec jedynie, że małżeństwo było zawarte w sposób nieważny, czyli że w ogóle nie istniało. W programie odpowiemy na pytanie, kiedy można starać się o takie stwierdzenie nieważności. Dlaczego obecnie takich "nieważnych małżeństw" jest więcej niż kiedyś? Co z dziećmi urodzonymi z takich "nieważnych małżeństw"?