My Wy Oni

Czy stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele katolickim jest równoznaczne z "rozwodem kościelnym"? Okazuje się, że nie. Choć wielu tak to traktuje. Sąd kościelny może orzec jedynie, że małżeństwo było zawarte w sposób ni