My Wy Oni

Gośćmi Marka Jaromskiego są katechista Drogi Neokatechumenalnej i odpowiedzialna ze Wspólnoty Emmanuel, którzy opowiadają o ewangelizacji ulicznej. W felietonach świadectwo Roberta Kościuszki (rzecznika prasowego "Przystanku Jezus&