My Wy Oni

Gośćmi Marka Jaromskiego są katechista Drogi Neokatechumenalnej i odpowiedzialna ze Wspólnoty Emmanuel, którzy opowiadają o ewangelizacji ulicznej. W felietonach świadectwo Roberta Kościuszki (rzecznika prasowego "Przystanku Jezus"), który mówi o ewangelizacji młodych podczas Przystanku Woodstock i efektach jakie ona przynosi, oraz reportaż z ewangelizacji ulicznej w Warszawie i w czasie Światowych Dni Młodzieży, jaką prowadzą bracia i siostry ze wspólnot neokatechumenalnych.