My Wy Oni

Jak odnaleźć w sobie powołanie? Świadectwa kapłanów opowiadających o swojej drodze duchowej i o tym, jak pojawiła się w nich decyzja o wstąpieniu do seminarium.