My Wy Oni

W programie o codziennym życiu zakonów kontemplacyjnych – świadectwa sióstr karmelitanek bosych, dominikanek, klarysek i norbertanek. Dlaczego kobiety w różnym wieku, często wykształcone i mające swoje plany na przyszłość, wybierają życie za kratą klauzury do końca swoich dni? Jak tam trafiają? I dlaczego są nam potrzebne?