My Wy Oni

Dzieci Żydowskie uratowane przez Irenę Sendlerową z Warszawskiego Getta opowiadają swoje historie. Wspominają pobyt u sióstr Służebniczek N.M.P w Turkowicach, gdzie były ukryte przed Hitlerowcami. Żydowskie dzieci by się nie wyróżniać od dzieci polskich, uczestniczyły we wszystkich obrzędach katolickich w zakładzie opiekuńczym sióstr w czasie wojny. Po wojnie niektóre z nich przyjechały jeszcze raz do sióstr z prośbą o chrzest.