My Wy Oni

Czego mogą nas nauczyć umierające dzieci? Gościem Marka Jaromskiego jest ks. Paweł Dobrzyński, który tworzy obecnie w Otwocku k. Warszawy hospicjum domowe dla dzieci, które odchodzą. W reportażach pojawią się historie małżeństw z Lublin