My Wy Oni

Czy ksiądz Jerzy Popiełuszko jest święty? Marek Jaromski rozmawia z ludźmi, którzy dobrze znali księdza i towarzyszyli mu w jego codziennym życiu, m.in. z Jerzym Kaliną - przyjacielem i autorem pomnika ks. Jerzego. A w reportażach rozmowa z os