My Wy Oni

Czy ksiądz Jerzy Popiełuszko jest święty? Marek Jaromski rozmawia z ludźmi, którzy dobrze znali księdza i towarzyszyli mu w jego codziennym życiu, m.in. z Jerzym Kaliną - przyjacielem i autorem pomnika ks. Jerzego. A w reportażach rozmowa z osobistym fryzjerem księdza oraz świadectwo zaprzyjaźnionej rodziny ks. Jerzego, o tym, jak w sposób cudowny zaingerował w życie ich córki, którą sam kiedyś ochrzcił.