My Wy Oni

O eugenice społecznej i prawie sądów do odbierania rodzicom ich dzieci ze względu na niski status społeczny Małgorzata Kożuchowska rozmawia z Bronisławem Wildsteinem i o. Mirosławem Pilśniakiem.