My Wy Oni

„Ostatnio źle czuję się w kościele – opowiada Anna. Ciągle tylko słyszę o rodzinie, jaka jest dobra, że to jedyne zdrowe miejsce rozwoju dla dzieci, miejsce spotkań przy stole…pokaż, mi, gdzie w Ewangelii pan Jezus mówił, że